Jak leštíme auta?

Co je to autolak
Moderní autolak se skládá z několika vrstev. Většinou se jedná o plnič, barvu a čirý lak. Běžná celková tloušťka vrstvy laku bývá zhruba 120 µm (0,12 mm) a platí, že čím více, tím lépe. Čirý lak tvoří asi 40 až 50 % a je to přesně ta část, kterou leštíme, přestože není vidět. Autolaky mívají z výroby různá poškození či výrobní vady. Poškození vzniklá manipulací a přepravou jsme schopni řešit leštěním, ale vady způsobené špatným technologickým postupem lakování zachránit nelze. Při používání automobilu pak dochází k neustálému opotřebování a poškozování laku, které je v mnoha případech možné zachránit také leštěním. Pokud je ale poškození většího rozsahu, je nutné počítat s novým lakem.

Jak probíhá leštění laku
Jde o proces mechanického opracování poškozené vrstvy laku. Používáme k tomu rotační a excentrické leštičky mnoha rozměrů, leštící pasty s různými typy a velikostmi abraziv, a v neposlední řadě leštící kotouče z různých materiálů a různorodou tvrdostí. Výběr správného materiálu musíme vždy pečlivě zvážit podle původního stavu, typu laku a mnoha dalších faktorů. Vždy přemýšlíme nad dlouhodobou životností laku, abychom jedním zákrokem zbytečně nesnižovali celkovou vrstvu laku a neznemožňovali tak opakované leštění i v budoucnu. Významný rozdíl v postupu leštění a výběru správných pomůcek zde hraje tvrdost laku. Vyleštěný lak pak chráníme některou z dostupných ochran, mezi které patří např. vosk, polymer nebo keramická ochrana.

Na závěr
Péče o lak a celý automobil je velmi individuální. Vždy je třeba zvolit správný postup vzhledem k aktuálnímu stavu a také s přihlédnutím k finančním možnostem zákazníka. Výsledkem musí být vždy kvalitní práce, ale i zde mohou být veliké rozdíly v čase, který péči o automobil věnujeme, a tedy i ve výsledné ceně naší práce. Proto velmi rádi nejprve posoudíme stav vašeho automobilu, nabídneme způsoby řešení a až následně podnikneme první kroky. To nejdůležitější je spokojený zákazník a kvalitně ošetřené automobily, které projdou naší Garáží Dřevčice.

Pokud se chcete dozvědět víc, kdykoliv nás kontaktujte. Rádi posoudíme možnosti leštění i vašeho automobilu.